lv I en
18.05.2012
LRA pirmsākumi saistīti ar Rīgas Rentgenologu biedrību (RRB), kas dibināta 1926. gadā. Dibinātājs un pirmais priekšsēdētājs - Rīgas rentgenologs Dr. Matiass Hiršbergs. No 1928. gada par RBB priekšsēdētāju kļūst Prof. Eižens Vēbers, kas no 1929. gada bija arī Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Rentgeninstitūta (katedras) vadītājs. E.Vēbera vadībā RRB kļuva par Latvijas Rentgenologu biedrību (LRB), kuras sastāvā 1938. gadā bija pāri par 30 biedriem. LRB noturēja regulāras sēdes, kurās referēja praktiski ārsti par aktuāliem rentgendiagnostikas un staru terapijas jautājumiem, kā arī sniedza pārskatus par zinātniskiem komandējumiem ārvalstīs. LRB pārtrauca savu darbu 1939. gadā ar Latvijas valdības rīkojumu.
LRB atjaunoja savu darbu 1946. gadā ar nosaukumu “Latvijas PSR Rentgenologu un Radiologu zinātniskā biedrība” – LRRZB, kā pirmskara LRB tiesību pārmantotāja. Biedrības atjaunošanas iniciatori un pirmie valdes locekļi bija: Doc. Kārlis Mazūrs, Dr. Vilhelms Pampe, Dr. Jānis Bērziņš un Doc. Jēkabs Romāns (visi bijušās pirmskara LRB biedri).
Pirmais atjaunotās LRRZB Valdes priekšsēdētājs bija Doc. Kārlis Mazūrs (1946.-1958.g.), kas bija arī Latvijas galvenais rentgenologs.
Saskaņā ar līdz 1990. gadam spēkā esošiem statūtiem Valde un Valdes priekšsēdētājs tika vēlēti uz kārtējo 3 gadu termiņu LRRZB pilnsapulcē, bez pārvēlēšanas ierobežojumiem.

Ar 1991. gadu LRRZB tika pārdēvēta par Latvijas Rentgenologu un Radiologu asociāciju (LRRA) un pieņemti jauni statūti, kas reģistrēti likuma noteiktā kārtībā. Par LRRA “jumta organizāciju” kļuva Latvijas Ārstu biedrība. No 1993. gada LRRA ir Starptautiskās un Eiropas radiologu asociāciju locekle.
Kopš 2003. gada asociācija tiek pārdēvēta par Latvijas Radiologu asociāciju (LRA), kura apvieno divu specialitāšu ārstus - radiologus-diagnostus un radiologus-terapeitus.

RRB, LRRZB, LRRA un LRA priekšsēdētāji:
Docents Kārlis Mazūrs 1946.-1958.g.
Docents Aleksandrs Poļakovs 1959.-1966.g.
Profesors Jevgenijs Nemiro 1966.-1991.g.
Dr. Arnolds Veinbergs 1991.-2003.g.
Profesors Ardis Platkājis 2003.-2011.g.
Asoc.prof. Kārlis Kupčs 2011.-2015.g.
Asoc.prof. Maija Radziņa 2015.-2023.g.