lv I en
18.05.2012
Asociācija sastāv no Īstenajiem, Asociētajiem un Goda biedriem.

Lai kļūtu par Asociācijas biedru, pretendentam jāiesniedz rakstveida iesniegums ar viena Asociācijas biedra rekomendāciju LRA valdē, kur to izskata tuvākajā valdes sēdē.
Galīgo lēmumu par pretendenta uzņemšanu LRA pieņem Asociācijas sapulcē, iesniedzēja klātbūtnē.

Jaunuzņemtais Asociācijas biedrs (īstenais vai asociētais) iemaksā iestāšanās un biedra naudu par pašreizējo gadu Valdes noteiktajā apmērā.

Par Asociācijas Īsteno biedru var kļūt jebkurš diagnostiskās radioloģijas vai terapeitiskās radioloģijas jomā strādājošs Latvijas Republikā sertificēts speciālists.

Par Asociēto biedru var kļūt radioloģijas specialitātes rezidents un citi radiolģijas specialitāšu rezidenti un citi radioloģijas jomā strādājošie speciālisti. Asociētie biedri piedalās Asociācijas darbā ar padomdevēja balsstiesībām, viņi nevar tikt ievēlēti valdē un revīzijas komisijā.

Par Asociācijas Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalsts speciālistu par nozīmīgu ieguldījumu radioloģijas jomā. Goda biedra kandidatūru izvirza Asociāciajs valde vai divi Asociācijas īstenie biedri. Goda biedru ievēl asociācijas pilnsapulce un pasniedz noteikta parauga dilpomu. Goda biedri nemaksā biedra naudu un piedalās Asociācijas darbā ar padomdevēja balsstiesībām.

LRA Goda biedri:
Doc. Kārlis Mazūrs (1958.g.)
Prof. Samuels Reinbergs (Maskava 1975.g.)
Prof. Leonīds Lindenbrātens (Maskava 1975.g.)
Dr. Baldūrs Apinis (2002.g.)
Dr. Valts Raits (2003.g.)
Prof. Atis Freimanis (ASV 2003.g.)
Prof. Jevgēnijs Nemiro (2003.g.)
Dr. Ira Vidiņa (2011.g.)
Dr. Juris Jansons (2011.g.)
Doc. Pauls Zlemets (2011.g.)
Dr. Vladimirs Vorona (2011.g.)
Dr. Arnolds Atis Veinbergs (2012.g.)
Doc. Ēriks Reinholds (2012.g.)
Dr. Ausma Ozoliņa (2012.g.)
Doc. Rasma Heniņa (2012.g.)
Prof. Gaida Krūmiņa (2016.g.)
Dr. Maija Ratniece (2017.g.)
Dr. Andris Laganovskis (2017.g.)
Dr. Guntars Demidovs (2017.g.)
Dr. Edmunds Pakers (2017.g.)
Dr. Tatjana Ozola (2019.g.)
Dr. Zinaida Metlāne (2019.g.)
Dr. Aigars Migals (2019.g.)
Asoc. prof. Ardis Platkājis (2019.g.)
Asoc. prof. Kārlis Kupčs (2019.g.)

Ar LRA pilnsapulces lēmumu 2019. gada 13. maijā apstiprinātie maksājumi: 

Biedra naudas lielums gadā 25,00 EUR īstenajiem biedriem un 10,00 EUR asociētajiem biedriem.

LRA gada kolektīvās biedru naudas:
Eiropas radiologu asociācijai - 10 EUR par katru īsteno LRA biedru gadā, 8 EUR par katru asociēto biedru gadā.