lv I en
Asociācijas / Latvijas Radiologu asociācija / Asociācijas pamatmērķi, nākotnes virzieni
22.05.2012
Latvijas radiologu asociācija (LRA) ir sabiedriska profesionāla organizācija, kas apvieno diagnostiskās radioloģijas (rentgendiagnostikas, angiogrāfijas, datortomogrāfijas, ultraskaņas diagnostikas, radionukleīdās diagnostikas, magnētiskās rezonanses tomogrāfijas) un terapeitiskās radioloģijas, kā arī radniecīgās- ar radioloģiju saistītās nozarēs strādājošos speciālistus.

Tās darbības galvenais mērķi ir veicināt diagnostiskās un terapeitiskās radioloģijas attīstības stratēģiju Latvijā, veicināt radiologu zināšanu pilnveidošanu radioloģijas jomā, darba apstākļu un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu, piedalīties radioloģisko manipulāciju un izmeklēšanas algoritmu izstrādē, uzlabošanā un piereģistrēšanā, noteikt savas nozares speciālistu sertifikācijas kārtību, ievērojot pastāvošo likumdošanu, kā arī realizēt speciālistu sertifikāciju un resertifikāciju. Tāpat arī savu iespēju robežās atbalstīt un veicināt asociācijas biedru piedalīšanos starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos u.c. pasākumos, kas saistīti ar viņu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu un savu iespēju robežās atbalstīt zinātnisko darbību radioloģijā.