lv I en
18.05.2012
Valde
Asociācijas galvenā izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no vienpadsmit valdes locekļiem, tā tiek ievēlēta biedru sapulcē uz četriem gadiem.
Kopš 2015. gada 24. aprīļa Asociācijas valde darbojas šādā sastāvā:

Biedrības LRA valde:

Prezidente: asoc. prof. Maija Radziņa 
Viceprezidents: asoc. prof. Ardis Platkājis
Sekretārs: dr. Ivo Ivaskis 
 

prof. Gaida Krūmiņa
asoc. prof. Kārlis Kupčs 
dr. med. Pēteris Priedītis  
dr. Sarmīte Dzelzīte  
dr. Māra Epermane 
dr. Helmuts Kidikas 
dr. Kaspars Stepanovs


Sertifikācijas komisija
Sertifikācijas komisiju ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem un tā sastāv no četriem komisijas locekļiem un sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja, kurš ir arī valdes priekšsēdētājs.
Asociācijas sertifikācijas komisija veic ārstu sertifikāciju un resertifikāciju pamatspecialitātēs - diagnostiskajā radioloģijā, terapeitiskajā radioloģijā, un metodes sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju diagnostiskajā ultrasonogrāfijā.
Savu darbību Asociācijas sertifikācijas komisija veic pamatojoties uz Latvijas radiologu asociācijas izstrādāto, biedru sapulces un Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komitejas apstiprinātu sertifikācijas nolikumu.

Kopš 2015. gada 24. aprīļa LRA Sertifikācijas komisija darbojas šādā sastāvā:

asoc. prof. Maija Radziņa - priekšsēdētāja
dr. med. Arta Strazdiņa - sekretāre
dr. med. Pēteris Priedītis 
asoc. prof. Kārlis Kupčs 
dr. Arturs Šorubalko


Revīzijas komisija
Asociācijas galvenā kontroles institūcija ir revīzijas komisija, tā tiek ievēlēta biedru sapulcē uz četriem gadiem.
Kopš 2015. gada 24. aprīļa LRA revīzijas komisija darbojas šādā sastāvā:

dr. Valdis Tīrmanis 
dr. Edīte Kreitāle
dr. Andris Veiss