lv I en
18.05.2012
Valde
Asociācijas galvenā izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no vienpadsmit valdes locekļiem, tā tiek ievēlēta biedru sapulcē uz četriem gadiem.
Kopš 2019. gada 13. maija Asociācijas valde darbojas šādā sastāvā:

Biedrības LRA valde:

Prezidente: asoc. prof. Maija Radziņa 
Viceprezidents: 
asoc. prof. Ardis Platkājis
Sekretārs: dr. Ivo Ivaskis
Kasieris: dr. Arturs Balodis
Valdes locekļi:
- asoc. prof. Kārlis Kupčs  
- dr. Sarmīte Dzelzīte  
- dr. Kaspars Stepanovs
- dr. Sanita Ponomarjova
- dr. Dace Bogorada-Saukuma
- dr. Ilze Eņģele
- dr. Elizabete Kadakovska

Sertifikācijas komisija
Sertifikācijas komisiju ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem un tā sastāv no sešiem komisijas locekļiem un sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja, kurš ir arī valdes priekšsēdētājs.
Asociācijas sertifikācijas komisija veic ārstu sertifikāciju un resertifikāciju pamatspecialitātēs - diagnostiskajā radioloģijā, terapeitiskajā radioloģijā, un metodes sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju diagnostiskajā ultrasonogrāfijā.
Savu darbību Asociācijas sertifikācijas komisija veic pamatojoties uz Latvijas radiologu asociācijas izstrādāto, biedru sapulces un Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komitejas apstiprinātu sertifikācijas nolikumu.

Kopš 2019. gada 13. maija LRA Sertifikācijas komisija darbojas šādā sastāvā:

asoc. prof. Maija Radziņa - priekšsēdētāja
asoc. prof. Ardis Platkājis
asoc. prof. Kārlis Kupčs 
dr. med. Arta Strazdiņa
dr. med. Pēteris Priedītis 
dr. Sanita Ponomarjova
dr. Arturs Šorubalko


Revīzijas komisija
Asociācijas galvenā kontroles institūcija ir revīzijas komisija, tā tiek ievēlēta biedru sapulcē uz četriem gadiem.
Kopš 2019. gada 13. maija LRA revīzijas komisija darbojas šādā sastāvā:

dr. Edīte Kreitāle
dr. med. Pēteris Priedītis 
dr. Evita Pluģe