lv I en
Vadlīnijas
23.05.2012
HERCA (Heads of Radiation Protection Authorities), dokuments, viedoklis attiecībā uz individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu javascript:void(0);/*1707425050118*/

Uz pierādījumiem balstītas PET/CT indikācijas šeit.

Vadlīnijas diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu izvēlē skatīt šeit

Vadlīnijas, izvēloties un veicot diagnostiskās radioloģijas manipulācijas bērniem skatīt šeit

Klīniskā audita vadlīnijas attiecībā uz medicīnisko apstarošanu radiodiagnostikā un radioterapijā skatīt šeit

LRA izstrādāto radioloģiskā izmeklējuma apraksta standartu skatīt šeit

Eiropas diagnostiskās radioloģijas izmeklējumu kvalitātes kritēriju vadlīnijas pediatrijā skatīt šeit

Eiropas Urogenitālās Radioloģijas biedrības (ESUR) 10.0 Kontrastvielu pielietojuma vadlīnijas skatīt šeit 

Vairogdziedzera mezglu malignitātes riska standartizēta novērtēšanas sistēma TIRADS

Rekomendācijas vairogdziedzera mezglu punkcijas biopsijai skatīt šeit

Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ieteiktās PET-FDG pielietošanas indikācijas onkoloģiskiem pacientiem skatīt šeit 

LRA Vadlīnijas COVID19 infekcijas radītā plaušu bojājuma CT radioloģiskās atrades interpretācijā skatīt šeit

Pasaules Ultrasonogrāfijas Biedrību Federācijas (
WFUMB) pozīcijas ziņojums 2020:
Kā veikt Drošu Izmeklējumu un uzturēt tīru Ultrasonogrāfijas iekārtu COVID-19 kontekstā skatīt šeit 

Radioloģisko izmeklējumu pazīmes pie COVID-19 infekcijas un rekomendācijas Radioloģisko dienestu rīcībai skatīt šeit

Iespējamais nefrogēnās sistēmiskās fibrozes (NSF) risks un gadolīniju saturošas kontrastvielas. Skatīt šeit 

Rekomendācijas par SARS-CoV-2 infekcijas un COVID-19 epidemioloģiju, diagnostiku, klīniskajām norisēm un komplikācijām (tapušas Valsts pētījumu programmas "COVID-19 seku mazināšanai ietvaros") skatīt šeit