lv I en
Sertifikācija
22.05.2012
Nākošās LRA Sertifikācijas komisijas sēdes:   

2019. gada 
14. februārī
2019. gada 16. maijā
2019. gada 29. augustā
2019. gada 21. novembrī


Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju ir jāveic Ārstu biedrības kontā

Sertifikācija           EUR 59,76
Resertifikācija       EUR 48,38

Sertifikācijas institūcija
"Latvijas Ārstu biedrība"
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS "Swedbank"
Konts: LV27HABA0551035992836Ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtību no 2013. gada 1. janvāra reglamentē 18.12.2012. MK noteikumi Nr. 943  "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība".

Informējam, ka  dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz Latvijas Radiologu asociācijas sertifikācijas komisijā ne vēlāk kā
trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.  

Ja iesniedzot dokumentus, ir beidzies sertifikāta derīguma termiņš, resertifikācija netiks piemērota.

Lūdzu sekojiet savam sertifikāta beigu termiņam un sertifikācijas komisijas sēžu datumiem!


Sertifikācijas dokumenti:

Sertifikācijas lapa.
Resertifikācijas lapa.
Resertificējamās personas iesniegums
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība.
Ārstniecības personas sertifikāts.
Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura
profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas
kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi

Iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno ari  radiācijas drošibas kursu sertifikāta kopija un resertifikācijas gadījumā arī pēdējā sertifikāta kopija.

Sertifikācijas dokumentus jāiesniedz lietvedei sertifikācijas jautājumos Santai Štālmanei Latvijas onkoloģijas centrā - 8. stāvā, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00, 
iepriekš sazinoties pa tel. 67042118, 27844417  


Kopš 2015. gada 24. aprīļa LRA Sertifikācijas komisija darbojas šādā sastāvā:

asoc. prof. Maija Radziņa - komisijas priekšsēdētāja
dr. med. Arta Strazdiņa - sekretāre (tel. 29496716)
dr. med. Pēteris Priedītis 
asoc. prof. Kārlis Kupčs 
dr. Arturs Šorubalko