lv I en
Sertifikācija
22.05.2012
Nākošās LRA Sertifikācijas komisijas sēdes:   

     2024.gada 26.janvārī 
  2024.gada 28.martā
 2024.gada 31.maijā
     2024.gada 30.augustā
         2024.gada 27.septembrī 


Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju ir jāveic Ārstu biedrības kontā

Sertifikācija           EUR 59,76
Resertifikācija       EUR 48,38


Sertifikācijas institūcija
"Latvijas Ārstu biedrība"
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS "Swedbank"
Konts: LV27HABA0551035992836Ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtību no 2013. gada 1. janvāra reglamentē 18.12.2012.
 MK noteikumi Nr. 943  "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība".

Sertifikācijai un resertifikācijai par profesionālās un zinātniskās darbības, kā arī tālākizglītības pasākumiem radiologa, radiologa terapeita pamatspecialitātē ir nepieciešams iegūt vismaz 250 tālākizglītības punktus, invazīvā radiologa apakšspecialitātē 150 tālākizglītības punktus, ultrasonogrāfijas diagnostiskajās metodēs - 100 tālākizglītības punktus, no kuriem vismaz 60 % attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai diagnostiskajā metodē.


Informējam, ka  dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz Latvijas Radiologu asociācijas sertifikācijas komisijā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.  

 

Ja iesniedzot dokumentus, ir beidzies sertifikāta derīguma termiņš, resertifikācija netiks piemērota.

Lūdzu sekojiet savam sertifikāta beigu termiņam un sertifikācijas komisijas sēžu datumiem!

 
Sertifikācijas dokumenti:

Sertifikācijas lapa
Resertifikācijas lapa
Sertificējamās personas iesniegums
Resertificējamās personas iesniegums
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība.
Ārstniecības personas sertifikāts.
Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura
profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas
kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi


Iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno ari  radiācijas drošibas kursu sertifikāta kopija (tikai radiologiem, radiologiem terapeitiem, invazīviem radiologiem) un resertifikācijas gadījumā arī pēdējā sertifikāta kopija.
 

Sertifikācijas dokumentu sagatavošanai un aizpildīšanai jāizmanto tikai augstāk norādītās veidlapas, atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumu Nr. 943  "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" prasībām. 
Dokumenti, kuri sagatavoti uz neatbilstošām vai vecā parauga veidlapām, netiks pieņemti izskatīšanai Sertifikācijas komisijā. 

Uzmanību!
Ja Sertifikācijas lapas 9. punktā vai Resertifikācijas lapas 11. punktā tiek norādītas vairākas darbavietas, tad, atbilstoši tam, sadaļu "
II. Informācija par sertificējamo ārstniecības personu" aizpilda visas darbavietas un to apstiprina ar iestāžu zīmogiem.


Resertifikācijas lapas aizpildīšanas paraugs apskatāms šeit


Sertifikācijas dokumentus jāiesniedz R
AKUS Latvijas Onkoloģijas centrā, Hipokrāta ielā 4, Rīgā, D1 vai D3 ieeja, Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnika, 107. kabinets, dr. Arturs Šorubalko, iepriekš sazinoties pa tel. 67042199 vai 26550241, e-pasts radiologija@radiologija.lv
 

Kopš 2023. gada 21. aprīļa LRA Sertifikācijas komisija darbojas šādā sastāvā:
dr. Atis Svare - komisijas priekšsēdētājs
dr. Arturs Šorubalko - sekretārs
asoc. prof. Maija Radziņa 
prof. Ardis Platkājis 
asoc. prof. Kārlis Kupčs
dr. med. Arta Strazdiņa 
dr. med. Pēteris Priedītis