lv I en
22.05.2012
Biedrība "Latvijas muskuloskeletālās radioloģijas asociācija"
Adrese: Duntes 12, Rīga, LV-1005
E-pasts: info.lmsra@gmail.com

Lai veiktu biedru naudas samaksu (20 EUR gadā), lūdzam izmantot sekojošus bankas rekvizītus:
Biedrība "Latvijas muskuloskeletālās radioloģijas asociācija"
Reģistrācijas nr. 40008069670
Juridiskā adrese: Duntes 12, Rīga, LV-1005
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta nr: LV07HABA0551021767758