lv I en
22.05.2012
Biedrība "Latvijas invazīvās radioloģijas asociācija"
Adrese: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 13, LV-1002
E-pasts: helmutskidikas@gmail.com
Tālrunis: 67069263
Fakss: 67069466

Rekvizīti:
Biedrība "LATVIJAS INVAZĪVĀS RADIOLOĢIJAS ASOCIĀCIJA"
Reģistrācijas nr. 40008165491
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta nr. LV66HABA0551029592462