lv I en
Jaunumi / Konferenču saraksts / Tiešsaistes konference "Aktualitātes krūts vēža diagnostikā un ārstēšanā" 10.12.2020.
01.12.2020
 

2020. gada 10. decembr notiks Latvijas Onkologu asocicijas un Latvijas Krts slimbu asocicijas rkotā atvrtā sde "Aktualittes krts vēža diagnostikā un rstēšan".
S
de norisinsies attlinti ZOOM platform, kā arī to bs iespjams vrot tieraidē LOA Facebook 
laphttps://www.facebook.com/onkologilv/ 

Reģistrācija: https://ej.uz/krutsveseliba


Pas
kuma programma:

14.00 - 14.30
Lekcija "CDK4/6 inhibitori un metast
tisks krts vzis. Jaunkie atkljumi." Dr. Karmena Kriitello
Eiropas Onkolo
ijas institts, Milnas Universitte, Milna, Itlija
14.30 - 14.35
Jaut
jumi

14.35 - 15.05
Lekcija "V
lna krts vēža ekonomiskais slogs Centrleiropas un Austrumeiropas valsts" Asoc. prof., Dr. Mihals Jakubiks
Var
avas Ekonomikas skola, Varava, Polija
15.05 -15.10 Jaut
jumi

15.10-15.30
Lekcija "Kr
ts vēža pacienu izmeklēšana ar kontrastmamogrfijas metodi” Dr.Ilze Eņģele
RAKUS, LOC, Latvijas Universit
tes Medicnas fakultte, Rga, Latvija
15.30-15.35 Jaut
jumi

15.35-16.00
Lok
li izplatta un metasttiska HER2 pozitva un trskri negatva krts vēža sistmisks terapijas iespjas
Asoc.prof., Dr. Alinta Hegmane

RAKUS, LOC, Latvijas Universit
tes Medicnas fakultte, Rga, Latvija
16.00-16.05 Jaut
jumi

16.05-16.25
PD-L1 test
ēšana trskri negatva krts vēža gadjum
Dr. Inta Karele-Liepniece
RAKUS, Patolo
ijas centrs, Akadmiskā histoloijas laboratorija, Rga, Latvija 16.25-16.35 Jautjumi