lv I en
Jaunumi / Konferenču saraksts / 07.01.2021. Prof. G.Krūmiņas tiešsaistes lekcija par neiroCOVID19
30.12.2020
 Neiro COVID 19. Radioloģiskā diagnostika un korelācija ar klīnisko ainu. Pasaules literatūras apskats.

Lekcija 2021. gada 7. janvārī, plkst. 8:30 - 9:30
Prof. Gaida Krūmiņa
Norises vieta: MS Teams
Lekcija ir domāta ārstiem - neirologiem, radiologiem, intensīvās terapijas speciālistiem, infektologiem, kā arī ģimenes ārstiem, jaunajiem speciālistiem un rezidentiem.
Lekcijā ir izmantoti pasaules vadošo zinātnisko žurnālu dati par izvēlēto tēmu, kā arī Pasaules Neiroradiologu asociāciju federācijas vebināra “COVID-19 Neuroimaging In Real Life. An International Perspective from the WFNR” materiāli.
Lekcijas ievada daļā tiks apskatīti Covid-19 vīrusa iespējamie izplatības ceļi CNS: tieša invāzija caur bulbus olfactorius; hematogēna ar asinscirkulāciju; perineirāla retrogrāda; COVID-19 neiroloģisko bojājumu patofizioloģiskie ne-imunoloģiskie un imunoloģiskie mehānismi, kas noved pie intrakraniālo asinsvadu raksturīgiem bojājumiem ar sekojošām smadzeņu išēmijām, trombozēm, hemorāģijām, akūtām toksiskām un nekrotiskām encefalopātijām.
Tālākā lekcijas gaitā slimības akūtai stadijai raksturīgie neiroloģiskie simptomi tiks korelēti ar radioloģisko atradni, izmantojot dažādu pasaules valstu publicēto klīnisko pieredzi. Tiks analizēti neiroradioloģiska izmeklējuma veikšanas apsvērumi, priekšrocības un ierobežojumi.
Tiks formulēti un ilustrēti radioloģiski nosakāmie intrakraniālo bojājumu veidi COVID 19 slimības agrīnajā akūtā periodā un vēlīnajā akūtajā periodā, t.sk., seku izmaiņas smadzenēs pēc mākslīgās plaušu ventilācijas, kā arī literatūrā izteiktie pieņēmumi par Covid-19 ilglaicīgām sekām CNS.
Lekcijas noslēguma daļā tiks apskatītas publicētās galvas un kakla neiroradioloģiskos izmeklējumos atrastās dažas raksturīgās izmaiņas pieaugušo un pediatrijas vecumā.
Tālākizglītības punkti: TIP 2
Dalības maksa: 10,00 eiro, t.sk. PVN (RAKUS personālam dalība ir bez maksas)
Pieteikšanās: aizpildot pieteikumu elektroniski šeit: https://ej.uz/neirocovid

Pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti šīs profesionālās pilnveides programmas administrēšanas, tajā skaitā, rēķina un izziņas sagatavošanas mērķim.
Saite uz lekciju tiks nosūtīta ne vēlāk kā 2 dienas pirms lekcijas uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.