lv I en
Jaunumi / Jaunumu saraksts / SVEICAM Ilzi Apini AR ZINĀTŅU DOKTORA GRĀDA IEGŪŠANU
30.12.20202020. gada 30. decembrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē tiešsaistes platformā Zoom radioloģe Ilze Apine aizstāvēja promocijas darbu Magnētiskās rezonanses enterogrāfija Krona slimības diagnostikā, izmantojot difūzijas uzsvērto attēlu ar ķermeņa fona signāla nomākšanu (DWIBS) sekvenci.

Ilzes Apines promocijas darbs ir veltīts aktuālai tēmai – Krona slimības diagnostikas taktikas pilnveidošanai. Vizuālās diagnostikas metodes ļauj spriest gan par slimības aktivitāti vai remisiju, gan ļauj izvērtēt ārstēšanas efektivitāti un, sekmējot savlaicīgu novērtēšanu, samazināt ķirurģiskas iejaukšanās biežumu. Šim nolūkam nepieciešama metode, ar kuras palīdzību var vienlīdz labi izvērtēt gan zarnu sieniņas, gan transmurālas izmaiņas, ko endoskopisks izmeklējums pilnībā nevar nodrošināt. MR enterogrāfija ir atzīta neinvazīva alternatīva metode ar MaRIA indeksa pielietojumu pēc i.v. k.v. ievades, taču ievērojot Gadolīniju saturošu kontrastvielu deponēšanos cilvēka organismā, tiek meklētas jaunas tehnoloģiskas iespējas kā difūzijas sekvences, tāpat esošās skalas piemērojamas lielākoties terminālā ileum daļā. Promocijas darba autore veica padziļinātu izpēti par izmeklēšanas metodoloģiskiem aspektiem – mērījumu lokalizāciju, references vērtībām difūzijas uzsvērtās sērijās gan tievās, gan resnās zarnās, papildus radioloģiskajām standarta un seroloģiskajām diagnostikas metodēm, lai izvērtētu Krona slimības radītās izmaiņas magnētiskās rezonanses izmeklējumos.  


Oficiālie recenzenti
Dr. med., asociētā profesore Maija Radziņa, Rīgas Stradiņa universitāte
Dr. med., asociētais profesors Aldis Puķītis, Latvijas Universitāte
PhD Karls Gunars Ūlofs Ostrēms (Karl Gunnar Olof Åström
), Upsalas Universitāte (Zviedrija).

SIRSNĪGI SVEICAM AR ZINĀTŅU DOKTORA GRĀDA IEGŪŠANU!