lv I en
Jaunumi / Jaunumu saraksts / Sveicam Arturu Balodi ar zinātņu doktora grāda iegūšanu
18.06.2020

 2020. gada 18. jūnijā Rīgas Stradiņa universitātes Promocijas padomes atklātā sēdē radiologs Arturs Balodis aizstāvēja promocijas darbu "Cerebrāla infarkta agrīnas attēldiagnostikas un reperfūzijas taktikas saistība ar radioloģisko un klīnisko iznākumu" Medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
 

Nozare – Klīniskā medicīna, apakšnozare – Radioloģija.

 

Darba zinātniskie vadītāji:

Dr. med., asoc. prof. Kārlis Kupčs

Dr. med., asoc. prof. Evija Miglāne

 

Zinātniskā konsultante:

Dr. med., asoc. prof. Maija Radziņa

 

Recenzenti:

Dr. med., asoc. prof. Ardis Platkājis

Dr. med., prof. Dainis Krieviņš

Dr. med., asoc. prof. Rytis Kaupas

 

 

 

SIRSNĪGI SVEICAM AR ZINĀTŅU DOKTORA GRĀDA IEGŪŠANU!