lv I en
Jaunumi / Jaunumu saraksts / Par MR kontrastvielu pielietošanu
20.12.2017
 
 
2017. gada 20. decembrī gadolīniju saturošo magnētiskās rezonanses (MR) kontrastvielu ražotāji GE Healthcare un Bayer savā veselības aprūpes speciālistiem adresētajā atklātajā vēstulē, kas saskaņota ar Eiropas zāļu aģentūru (EMA) un Latvijas Valsts zāļu aģentūru (VZA), paziņojuši sekojošo:

1) atbilstoši EMA vērtēšanas procedūrā apstiprinātajam, pēc gadolīniju saturošu   MR kontrastvielu lietošanas, neliels gadolīnija daudzums izgulsnējas galvas smadzeņu audos,
2) ir novērots, ka lineāro gadolīniju saturošo kontrastvielu lietošanas gadījumos galvas smadzeņu audos izgulsnējas vairāk gadolīnija nekā pielietojot makrocikliskās kontrastvielas,
3) pašlaik nav pierādījumu, ka šī gadolīnija uzkrāšanās pacientiem būtu nodarījusi kaitējumu,
4) kamēr nav zināms gadolīnija uzkrāšanās ilgtermiņa risks, EMA iesaka Eiropas Savienībā pārtraukt intravenozi ievadāmo lineāro kontrastvielu (piem., Magnevist, Omniscan, Magnegita) lietošanu, izņemot Primovist lietošanu aknu attēldiagnostikā.
 

Ņemot vērā iepriekš minēto:

- gadolīniju saturošas kontrastvielas MR izmeklējumos jāizmanto tikai gadījumos, kad to pielietošana sniedz būtisku diagnostisko informāciju, kuru nevar iegūt nepielietojot kontrastvielas,

- izmeklējumā kontrastvielas jāpielieto vismazākā iespējamā devā, kas spēj sniegt vajadzīgo diagnostisko informāciju,

- izmeklējumos jāpielieto tikai makrocikliskās kontrastvielas (piemēram, Gadovist). 


Latvijā ir noteikts pārejas periods, kurā lineāro gadolīniju saturošo kontrastvielu reģistrācijas apturēšana ir atlikta līdz 2018. gada 22. novembrim, taču šajā periodā lineārās kontrastvielas ieteicams lietot tikai gadījumos, ja makrocikliskās kontrastvielas nav pieejamas.


Ar pilnu vēstules tekstu varat iepazīties šeit