lv I en
Jaunumi / Jaunumu saraksts / IN MEMORIAM
08.11.2016
 

Ēriks Reinholds

12.12.1941. – 24.10.2016.

 

Pēc grūtas slimības 2016. gada 24. oktobrī mūžībā aizgājis ārsts-radiologs, Latvijas Radiologu asociācijas Goda biedrs, docents Ēriks Reinholds. Tikai nedaudz pietrūka līdz 75. jubilejai...

Ēriks Reinholds dzimis 1941. gada 12. decembrī Jelgavā. 1959.g. iestājās Rīgas Medicīnas institūtā. Pēc institūta beigšanas 1965.g. darba gaitas sāka kā kuģa ārsts, strādājot uz glābšanas kuģiem Atlantijas baseinā. 1967.g. iestājās Rīgas Medicīnas institūta aspirantūrā, kur pievērsās infekcijas slimību problēmām – īpašu uzmanību pievēršot aknu pētījumiem. No 1970. gada kā jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks RMI, sāka pētījumus par radionuklīdu pielietošanu aknu funkciju izzināšanā.

1976. gadā kā asistentam sākās zinātniskais un pasniedzēja darbs RMI Rentgenoloģijas un radioloģijas katedrā, no 1989.gada kā docents un no 1993. gada līdz 2000. gadam kā katedras vadītājs. Studentu un jauno ārstu apmācība turpinājās visu darba mūžu, apmācot terapeitiskās un diagnostiskās radioloģijas principos – kodolfizikas, dozimetrijas, radiācijas aizsardzības un nukleārās medicīnas jomās.  Docents Ēriks Reinholds ilgus gadus darbojās arī Latvijas Radiologu asociācijas sertifikācijas komisijā.  

Radioizotopu plašāka pielietošana diagnostiskos izmeklējumos sākās pēc gamma kameras uzstādīšanas 80.-to gadu sākumā, kur lielu ieguldījumu praktiskā un teorētiskā ziņā sniedza docents Ēriks Reinholds, ieviešot un pilnveidojot izmeklējumu metodiku.

Šajā periodā veiktas vairākas publikācijas, zinātniskie raksti un pētījumi par radionuklīdu iespējām gremošanas trakta un elpošanas sistēmas patoloģiju diagnostikā. Vairākas publikācijas saistītas ar radiācijas aizsardzības problēmām, tai skaitā nukleārā medicīnā Latvijā un arī kopumā Baltijas valstīs. Ēriks Reinholds ir bijis Latvijas Republikas Radiācijas drošības padomes loceklis. Viņa uzmanību piesaistīja arī katastrofa  Černobiļā, kuras sakarā tapa vairākas publikācijas par radionuklīdu koncentrāciju apkārtējā vidē, veicot augu valsts pētījumus. Šī darba  rezultāti tika prezentēti Radiācijas efektu pētījumu fonda pasākumā Hirosimā, Japānā.

Praktiskais darbs radionuklīdā diagnostikā P.Stradiņa klīniskā slimnīcā sākās jau strādājot par pasniedzēju Rentgenoloģijas un Radioloģijas katedrā. Pēc 2000. gada Ēriks Reinholds vairāk pievēršas praktiskam darbam slimnīcā. Turpinās arī pasniedzēja darbs kā docentam Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, apmācot topošos medicīnas speciālistus dažādās radioloģijas metodēs, vadot diplomdarbus un neliedzot praktisku padomu.

Ēriks Reinholds atstājis nozīmīgu ieguldījumu radioloģijas un radionuklīdās nozares attīstībā.

         
Maija Ratniece, P.Stradiņa KUS Radioloģijas institūta ārsts-radiologs