lv I en
Jaunumi / Jaunumu saraksts / Grozījumi MK noteikumos nr. 268
01.07.2018


2018. gada 26. jūnijā Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus 24.03.2009. MK noteikumos nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu". 

Ar šo grozījumu stāšanos spēkā, tiek noteikts sekojošais:

1) Radiologa diagnosta specialitātes nosaukuma maiņa uz "radiologs" P32. Radiologa terapeita P31 specialitātes nosaukums nemainās.

2) Ir izveidota jauna radiologa apakšspecialitāte "Invazīvais radiologs" A321 ar apmācības ilgumu rezidentūrā 2 gadi. Līdz 01.05.2019. ir noteikti sekojoši pārejas nosacījumi: "apakšspecialitāti bez rezidentūras programmas apgūšanas var iegūt sertificēts radiologs, kurš pēdējo triju gadu laikā ir veicis ne mazāk kā 250 procedūras kā pirmais operators, no kurām vismaz 150 ir vaskulāras procedūras".

3) Ir mainīts radiologa rezidentūras apmācības ilgums no 4 gadiem uz 5 gadiem. Šī apmācības ilguma maiņa neattiecas uz rezidentiem, kuri jau šobrīd apgūst 4 gadu apmācības programmu: "Studējošie, kuri attiecīgajā izglītības programmā imatrikulēti līdz 2017. gada 1. oktobrim, izglītības programmas apguvi beidz atbilstoši tam izglītības programmas ilgumam un saturam, kāds bija spēkā 2017. gada 1. oktobrī".

Ar MK noteikumiem nr. 268 varat iepazīties šeit